Eğitim

ETİK EĞİTİMİ

            Defterdarlığımız bünyesinde Bakanlığımız 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları kapsamında 22.05.2019 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında Etik Eğitimi düzenlenmiş olup, söz konusu eğitim Defterdarlığımız Personel Müdürü Mehmet Emin KALAYCI  tarafından verilmiştir.