Duyurular

Yemin Töreni

29.11.2019 tarihinde asaletleri tasdik edilen Defterdarlığımız Personeline Yemin Töreni düzenlenmiş olup; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilgililere yemin ettirilerek Yemin Belgeleri imzalattırılmıştır. Defterdarımız Mecit ÖZDEMİR tarafından Asil Memurluğa atanmada ilk adım olan Yemin Töreninin anlam ve önemi konulu bir konuşma yapılmıştır…

Yemin TÖRENİ

30.07.2019 tarihinde asaletleri tasdik edilen Defterdarlığımız Personeline Yemin Töreni düzenlenmiş olup; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilgililere yemin ettirilerek Yemin Belgeleri imzalattırılmıştır. Defterdarımız Mecit ÖZDEMİR tarafından Asil Memurluğa atanmada ilk adım olan Yemin Töreninin anlam ve önemi konulu bir konuşma yapılmıştır…

Defterdar Yardımcımız Zeki KARAHAN ve Personel Müdürümüz Mehmet Emin KALAYCI’nın Veda Yemeği

İlimizdeki görevlerinden ayrılan Defterdar Yardımcımız Zeki KARAHAN ve Personel Müdürümüz Mehmet Emin KALAYCI için Defterdarımız Mecit ÖZDEMİR, Gelir İdaresi Başkanı Seyfettin BAYSAL, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Ömer BİLGİÇ, Defterdarlığımız Merkez Birim Müdürleri, İlçe Malmüdürleri, Bağlı Saymanlık Müdürleri, Grup Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri ve Defterdarlığımız Personelinin katılımıyla 26.06.2019 tarihinde veda yemeği düzenlenmiş olup, ilgililere plaketleri ve teşekkür belgeleri sunulmuştur.

İÇ KONTROL BİLGİLENDİRME KONFERANSI

Defterdarlığımız bünyesinde Bakanlığımız 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları kapsamında 23.05.2019 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında  İç Kontrol Bilgilendirme Konferansı düzenlenmiş olup; söz konusu konferans Defterdarlığımız Personel Müdürlüğü Şef  Vekili Seval VAKİT tarafından verilmiştir.

ETİK EĞİTİMİ

            Defterdarlığımız bünyesinde Bakanlığımız 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları kapsamında 22.05.2019 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında Etik Eğitimi düzenlenmiş olup, söz konusu eğitim Defterdarlığımız Personel Müdürü Mehmet Emin KALAYCI  tarafından verilmiştir.

BİLGİ TAZELEME EĞİTİMİ

Defterdarlığımızca 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Defterdarlığımız hizmet binasının 7.katında bulunan toplantı salonunda Muhasebe Bilgi Tazeleme Eğitimi düzenlenmiştir. Söz  konusu  eğitimin son gününden bazı kareler paylaşılmıştır.

Kadına Yönelik Şiddet İle Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 29.04.2019-30.04.2019 tarihlerinde Defterdarlığımız Personeline yönelik düzenlenen ”Kadına Yönelik Şiddet İle Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi” ne Defterdar Vekilimiz Defterdar Yardımcısı Zeki KARAHAN ile Defterdarlığımız Personeli katılım sağlamıştır.