Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü Vezne İşlemleri hakkında Bakanlık Duyurusu