İÇ KONTROL BİLGİLENDİRME KONFERANSI

Defterdarlığımız bünyesinde Bakanlığımız 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları kapsamında 23.05.2019 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında  İç Kontrol Bilgilendirme Konferansı düzenlenmiş olup; söz konusu konferans Defterdarlığımız Personel Müdürlüğü Şef  Vekili Seval VAKİT tarafından verilmiştir.