Kadına Yönelik Şiddet İle Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 29.04.2019-30.04.2019 tarihlerinde Defterdarlığımız Personeline yönelik düzenlenen ”Kadına Yönelik Şiddet İle Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi” ne Defterdar Vekilimiz Defterdar Yardımcısı Zeki KARAHAN ile Defterdarlığımız Personeli katılım sağlamıştır.