VEDA YEMEĞİ

Tedarik Saymanlık Müdürümüz Mehmet Şevket ORUÇ ve Yardımcı Hizmetli Mehmet AKINCI’nın emekli olması sebebiyle Defterdar Mecit ÖZDEMİR, Defterdar Yardımcısı Zeki KARAHAN, ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla bir veda yemeği düzenlenmiştir. Defterdarlığımızdaki çalışmaları için ilgililere plaketleri sunulmuştur.